Centrum služieb občanom

 

Centrum služieb občanom sídli na Vajanského nábreží č. 3.  Návštevníkom miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je k dispozícii každý pracovný deň.

 

Telefón: 02/59 246 111 (ústredňa)


Úradné hodiny Centra služieb občanom:
 

Pondelok

  07:30 - 17:00

 

Utorok

  07:30 - 15:00

 

Streda

  07:30 - 17:00

 

Štvrtok

  07:30 - 15:00

 

Piatok

  07:30 - 13:30

 

IMG_0574_resize

 

Miestny úrad v Starom Meste dočasne ruší stránkové dni a úradné hodiny pre verejnosť, otvorená bude iba podateľňa

V súlade s preventívnymi opatreniami a odporúčaniami hlavného mesta SR Bratislavy na obmedzenie šírenia nového koronavírusu pristúpil Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto na Vajanského nábreží k dočasnému zrušeniu stránkových dní a úradných hodín pre verejnosť.

Otvorená bude iba podateľňa.

Uvedené opatrenia sú platné do odvolania. O prípadných zmenách budeme občanov včas informovať.

 

spravne_poplatky.pdf Opatrenie č. 8/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 18. decembra 2017 o vyberaní správnych poplatkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (PDF, 3,57 MB)

spravne_poplatky.pdf Dodatok č.1 k Opatreniu č. 8/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 18. decembra 2017 o vyberaní správnych poplatkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (PDF, 209 KB)

 

Čísla pracovísk:

1, 2 Podateľňa
3 Parkovacie karty Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto
4 Obchod, služby, komunikácie, dane, voľné pouličné aktivity, rybárske lístky, hromaždenia - oznámenia
5, 6 Vjazd (pešia zóna), psy
7 Stavebný úrad, životné prostredie, súpisné čísla
8 Agenda oddelení - majetkové a investičné, finančné
9
10 Pokladňa
11 IOMO, LV, register trestov, výpis z obchodného registra /overovanie/