Právnické osoby založené mestskou časťou

Seniorcentrum Staré Mesto

Seniorcentrum Staré Mesto zabezpečuje prevádzku domova dôchodcov (zariadenia pre seniorov), zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS), denného stacionára, terénnu opatrovateľskú službu.

Staromestská knižnica

Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V lokalite mestskej časti vyvíja svoju činnosť od roku 1958. Za tento čas sa stala neodmysliteľnou súčasťou kultúrnej infraštruktúry tejto mestskej časti.

 

Technické služby Starého Mesta, a.s.


Školy a materské školy

ZŠ Dubová
ZŠ a MŠ M.R.Štefánika Grösslingová
ZŠ Hlboká
ZŠ Jelenia
ZŠ Jesenského
ZŠ Mudroňova
ZŠ Dr. Milana Hodžu a MŠ Škarniclova
ZŠ Vazovova
MŠ Šulekova
MŠ Timravina