Právnické osoby založené mestskou časťou

Seniorcentrum Staré Mesto

Seniorcentrum Staré Mesto zabezpečuje prevádzku domova dôchodcov (zariadenia pre seniorov), zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS), denného stacionára, terénnu opatrovateľskú službu.

Staromestská knižnica

Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V lokalite mestskej časti vyvíja svoju činnosť od roku 1958. Za tento čas sa stala neodmysliteľnou súčasťou kultúrnej infraštruktúry tejto mestskej časti.

 

Technické služby Starého Mesta, a.s.


Základné a materské školy s právnou subjektivitou:

ZŠ s MŠ, Dubová 1, Bratislava
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava
ZŠ, Hlboká cesta 4, Bratislava
ZŠ Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava
ZŠ, Mudroňova 83, Bratislava
ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava
ZŠ, Vazovova 4, Bratislava
MŠ, Šulekova 35, Bratislava
MŠ, Timravina 8, Bratislava