Prečo participácia?

Oproti klasickej príprave projektu umožňuje participatívny proces lepšiu orientáciu zadávateľa, projektanta a samotných aktérov (majiteľov, obyvateľov, návštevníkov a užívateľov) v riešenom území, politike mesta, mestskej časti a potrieb a zámerov jednotlivých vlastníkov a ďalších kľúčových aktérov na Panenskej ulici.

 

Je to proces, ktorý pomáha lepšie komunikovať záujmy a názory a odstraňuje negatívne emócie a domienky, ktoré často vyplývajú z nedostatočnej informovanosti, komplikovanosti návrhu a nemožnosti sa vyjadriť.

 

Na rozdiel od mnohých participatívnych procesov, ktoré sa dejú u nás či v zahraničí a odohrávajú sa v miestach, kde komunita neexistuje, je Panenská a jej okolie sociálne mimoriadne vyspelou oblasťou​.

 

Komunita na Panenskej a v okolí má prehľad o dianí na ulici a vyžaduje informovanosť a možnosť reálne ovplyvniť život na ulici. Participatívny proces je ideálnym riešením pre pripomienkovanie nielen jednotlivých návrhov ulíc, ale aj jedinečnou možnosťou zamyslieť sa nad dlhodobejšou víziou oblasti ako takej.

 

Výsledkom procesu bude Manuál riešenia verejných a uličných priestorov v zóne Panenská-Podjavorinskej a okolie, ktorý zadefinuje kvalitu verejného priestoru a nastaviť metodiku tvorby verejných priestorov v tejto rezidenčnej časti Starého Mesta.

 

Manuál prinesie základné priestorové a materiálové pravidlá a princípy tvorby prepojených uličných profilov. Tieto pravidlá stanovia limity, ale aj možnosti jednotlivých priestorov. Ďalšou fázou procesu môže byť konkrétne spracovanie rekonštrukcie Panenskej.

Projekt_Paneneska_03_001

Projekt_Paneneska_03_002

Projekt_Paneneska_03_003

Projekt_Paneneska_03_004

Projekt_Paneneska_03_005