Prednosta miestneho úradu

Hahnová Iveta, JUDr.

poverená riadením

kancelária: 245/II.

tel: +421(2)59246370

email: iveta.hahnova@staremesto.sk

email: prednosta@staremesto.sk