Prepisy zvukových záznamov zo zasadnutí MZ

8. volebné obdobie (2018-2022)

Prepis zvukového záznamu z 12. zasadnutia MZ konaného dňa 17.12.2019 (PDF, 850KB)

Prepis zvukového záznamu z 11. zasadnutia MZ konaného dňa 05.11.2019 (PDF, 1043KB)

Prepis zvukového záznamu z 10. zasadnutia MZ konaného dňa 24.09.2019 (PDF, 872KB)

Prepis zvukového záznamu z 9. zasadnutia MZ konaného v dňoch 25.06.2019 a 16.07.2019 (PDF, 1058KB)

Prepis zvukového záznamu z 8. zasadnutia MZ konaného dňa 28.05.2019 (PDF, 944KB)

Prepis zvukového záznamu z 7. zasadnutia MZ konaného dňa 14.05.2019 (PDF, 509KB)

Prepis zvukového záznamu z 6. zasadnutia MZ konaného dňa 26.03.2019 (PDF, 1389KB)

Prepis zvukového záznamu z 5. zasadnutia MZ konaného dňa 12.03.2019 (PDF, 911KB)

Prepis zvukového záznamu z 4. zasadnutia MZ konaného dňa 19.02.2019 (PDF, 770KB)

Prepis zvukového záznamu z 3. zasadnutia MZ konaného dňa 23.01.2019 (PDF, 424KB)

Prepis zvukového záznamu z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 (PDF, 395KB)

Prepis zvukového záznamu z 1. zasadnutia MZ konaného dňa 04.12.2018 (PDF, 388KB)

 

7. volebné obdobie (2014-2018)

Prepis zvukového záznamu z 38. zasadnutia MZ konaného dňa 23.10.2018 (PDF, 684KB)

Prepis zvukového záznamu z 37. zasadnutia MZ konaného dňa 18.09.2018 (PDF, 807KB)

Prepis zvukového záznamu z 36. zasadnutia MZ konaného dňa 26.06.2018 (PDF, 600KB)

Prepis zvukového záznamu z 35. zasadnutia MZ konaného dňa 22.05.2018 (PDF, 420KB)

Prepis zvukového záznamu z 34. zasadnutia MZ konaného dňa 24.04.2018 (PDF, 813KB)

Prepis zvukového záznamu z 33. zasadnutia MZ konaného dňa 20.03.2018 (PDF, 566KB)

Prepis zvukového záznamu z 32. zasadnutia MZ konaného dňa 06.02.2018 (PDF, 777KB)

Prepis zvukového záznamu z 31. zasadnutia MZ konaného dňa 12.12.2017 (PDF, 1,2MB)

Prepis zvukového záznamu z 30. zasadnutia MZ konaného dňa 24.10.2017 (PDF, 1,4MB)

Prepis zvukového záznamu z 29. zasadnutia MZ konaného dňa 19.9.2017 (PDF, 1,1MB)

Prepis zvukového záznamu z 28. zasadnutia MZ konaného dňa 7.8.2017 (PDF, 495KB)

Prepis zvukového záznamu z 27. zasadnutia MZ konaného dňa 27.6.2017 (PDF, 1,4MB)

Prepis zvukového záznamu z 26. zasadnutia MZ konaného dňa 16.5.2017 (PDF, 1MB)

Prepis zvukového záznamu z 25. zasadnutia MZ konaného dňa 21.4.2017 (PDF, 820KB)

Prepis zvukového záznamu z 24. zasadnutia MZ konaného dňa 28.3.2017 (PDF, 1,4MB)

Prepis zvukového záznamu z 23. zasadnutia MZ konaného dňa 7.2.2017 (PDF, 1,2MB)

Prepis zvukového záznamu z 22. zasadnutia MZ konaného dňa 06. a 13.12.2016 (PDF, 1,6MB)

Prepis zvukového záznamu z 21. zasadnutia MZ konaného dňa 25.10.2016 (PDF, 1,1MB)

Prepis zvukového záznamu z 20. zasadnutia MZ konaného dňa 20.9.2016 (PDF, 1,2MB)

Prepis zvukového záznamu z 19. zasadnutia MZ konaného dňa 28.6.2016 (PDF, 1,2MB)

Prepis zvukového záznamu z 18. zasadnutia MZ konaného dňa 24.5.2016 (PDF, 900KB)

Prepis zvukového záznamu z 17. zasadnutia MZ konaného dňa 26.4.2016 (PDF, 1MB)

Prepis zvukového záznamu z 16. zasadnutia MZ konaného dňa 22.3.2016 (PDF, 909KB)

Prepis zvukového záznamu z 15. zasadnutia MZ konaného dňa 9.2.2016 (PDF, 1,4MB)