Priebeh obnovy Pistoriho paláca

 

Zachranme-dedicstvo

 

11. 4. 2016 - Práce v Pistoriho paláci pokračujú

 

V Pistoriho paláci panuje čulý, pracovný ruch. V posledných týždňoch prebieha rekonštrukcia strechy paláca aj dvorovej fasády. 

Zhotoviteľ pokračuje s prácami na úprave dvorovej fasády – čistenie, omietanie a príprava štukatérskych prvkov v dielňach, a ich aplikácia na fasáde v súlade s  harmonogramom prác. Práce na realizácii strechy a klampiarskych prvkov priebežne prebiehajú, severné krídlo vrátane úžľabia je pripravené na pokládku krytiny.

Sekundárnou investíciou je aj montáž zabezpečovacieho systému a protipožiarnej ochrany. V najbližších dňoch plánuje investor postaviť lešenie na čelnej fasáde, začne sa obíjať poškodená omietka, čistiť fasáda a následne začne so štukatérskymi prácami. Práce na prednej fasáde potrvajú do 30.6.

Stavebný dozor je každodenne prítomný na stavbe. Kontrolné dni sú vykonávané raz za týždeň.

Súčasný stav paláca si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

 

G31B9509

DSCF2581

DSCF2592

DSCF2604

DSCF2651

G31B2007

G31B9495

G31B9499

 

Názov projektu: Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca

Začiatok realizácie projektu: 02 / 2015

Výška projektového grantu: 566 406 EUR

Ukončenie projektu: 04 / 2017


Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na projekte sa finančne spolupodieľa mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

vlnovka

                znak-BA-Stare-Mesto                 znak-SR                    logo-FM-EHP