Priebeh procesu participácie

Projekt_Panenska_priebeh

 

●       Dotazníkový prieskum (september, október 2017)
Zbieranie podnetov od verejnosti online a v tlačenej forme

●       Prvé susedské stretnutie (27.9.2017)
Stretnutie obyvateľov Panenskej, komentovaná prehliadka, workshop

●       Okrúhly stôl s odborníkmi (15.11. 2017)
Pracovné interné stretnutie zaangažovaných odborníkov pri príprave manuálu verejných priestranstiev

●       Druhé susedské stretnutie

Verejné predstavenie výsledkov mapovania potrieb obyvateľov a užívateľov Panenskej a okolia (13.decembra 2017)

●       Manuál riešenia verejných a uličných priestorov v zóne (2018)
Súhrnný materiál, ktorý definuje kvalitu verejných priestorov v zóne

 

Projekt_Paneneska_02_001

Projekt_Paneneska_02_002

Projekt_Paneneska_02_003

Projekt_Paneneska_02_004
Projekt_Paneneska_02_005