Príprava manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie

Projekt pre Panenskú ulicu a štvrť v jej okolí úspešne pokračuje ďalej. Po skončení participácie prešiel projekt do tvorby manuálu verejných priestorov pre túto štvrť. Zhotoviteľom manuálu je pán architekt Ľudovít Urban. Manuál bude hotový na konci júna a bude to súhrn pravidiel na tvorbu kvalitného verejného priestoru. Projektové dokumentácie pre jednotlivé rekonštrukcie v oblasti budú vďaka manuálu zjednotené, a tak aj uľahčené.

Dňa 15.05.2018 prebehlo prvé odborné stretnutie k tvorbe manuálu a následne sa konalo dňa 22.05.2018 susedské stretnutie v Geotheho Inštitúte, kde boli prezentované prvé odporúčania z manuálu.

Projekt tvorby manuálu bude pokračovať susedským stretnutím dňa 12.06.2018 v Geotheho Inštitúte od 18:00 do 20:00. Posledné pripomienky verejnosti budú prediskutované na ďalšom odbornom stretnutí pred finalizáciou manuálu.