Príspevok na dopravu (sociálny taxík)

Príspevok na dopravu v sume 2,50 eur na každú jazdu  za Vaším lekárom, do špecializovanej ambulancie, nemocnice, liečebne, prípadne na dopravu do Vášho denného stacionára môžete požiadať, ak poberáte starobný dôchodok alebo ste klientom denného stacionára. S ľubovoľnou taxislužbou ktorú si vyberiete ušetríte na ceste z domu k lekárovi a späť spolu 5 eur.

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.