Príspevok pre mnohodetné rodiny

Tvoríte rodinu s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi? Podporíme Vás sumou maximálne 100 eur ročne na každé vaše nezaopatrené dieťa, ak tvoríte rodinu s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi. Finančný príspevok možno poskytnúť napríklad na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, či materskej školy. Rovnako ho možno použiť na poplatok za účasť na výlete organizovanom materskou, základnou a strednou školou, ako aj na školu v prírode.

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám.