Príspevok pri narodení dieťaťa

Narodilo sa vám dieťatko, alebo viac detí súčasne? O finančný príspevok pri narodení dieťaťa v sume 100 eur nás požiadajte najneskôr do dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa. Ak sa vám narodilo viac detí súčasne, vyplatíme Vám príspevok na každé dieťa zvlášť.

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa.