Program

1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011
2. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2011/2012
3. Návrh na vyňatie sobôt z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady na rok 2012
4. Návrh na pomenovanie verejného priestranstva
5. Rôzne
5/A. Návrh na zmenu termínu zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto