Program

Schválenie programu zasadnutia

1. Prerokovanie pomoci nájomníkom bývajúcim v reštituovaných a privatizovaných bytoch v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto