Program

1. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto