Referát komunikácie s verejnosťou

Klobušická Monika

kancelária: 100/I.

tel: +421(2)59246289

email: monika.klobusicka@staremesto.sk

 

Štefániková Martina, Mgr.

kancelária: 103/I.

tel: +421(2)59246223

email: martina.stefanikova@staremesto.sk

 

Števove Matej, Mgr.

kancelária: 100/I.

tel: +421(2)59246289

email: matej.stevove@staremesto.sk