Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

Dolinská Oľga

kancelária: 226/II.

tel: +421(2)59246322

email: olga.dolinska@staremesto.sk

 

Galiňska Eva, Ing.

kancelária: 238/II

tel: +421(2)59246334

email: eva.galinska@staremesto.sk

 

Hladná Jana, Ing.

kancelária: 230/II.

tel: +421(2)59246254

email: jana.hladna@staremesto.sk

 

Kamenec Igor, Ing.

kancelária: 228/II.

tel: +421(2)59246239

email: igor.kamenec@staremesto.sk

 

Kilianová Lucia, Ing.

kancelária: 237/II.

tel: +421(2)59246228

email: lucia.kilianova@staremesto.sk

 

Knoppová Alena, Ing. arch.

kancelária: 227/II.

tel: +421(2)59246344

email: alena.knoppova@staremesto.sk

 

Myslíková Mária, Ing.

kancelária: 228/II.

tel: +421(2)59246257

email: maria.myslikova@staremesto.sk

 

Štuková Jarmila

kancelária: 226/II.

tel: +421(2)59246248

email: jarmila.stukova@staremesto.sk

 

Šuleková Miriam, Ing.

kancelária: 236/II.

tel: +421(2)59246245

email: miriam.sulekova@staremesto.sk

 

Vašková Gabriela, Ing.

kancelária: 225/II.

tel: +421(2)59246231

email: gabriela.vaskova@staremesto.sk

 

Zsírosová Erika, Ing.

kancelária: 234/II.

tel: +421(2)59246283

email: erika.zsirosova@staremesto.sk