Rekonštrukcia kotolne

 

Zachranme-dedicstvo

 

Projekt obnovy Pistoriho paláca - rekonštrukcia kotolne

 

Na rekonštrukciu kotolne bolo v rámci projektu „Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca”, financovaného z finančného mechanizmu  EHP, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, preinvestovaných cca 83 tis. EUR. Historická budova bola doposiaľ vykurovaná atmosferickými  kotlami, ktoré boli navrhnuté na temperovanie objektu a pre plnú prevádzku paláca boli nevyhovujúce.

Vybudovaním novej plynovej kotolne s  výkonnejšími kondenzačnými teplovodnými kotlami sa zabezpečí  zvýšenie teploty, pohyb a cirkulácia vzduchu, ktorá podporí vysychanie vlhkosti z murív v objekte, čo výrazne prispeje k zachovaniu tejto kultúrnej pamiatky.

 

Názov projektu: Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca

Začiatok realizácie projektu: 02 / 2015

Výška projektového grantu: 566 406 EUR

Ukončenie projektu: 04 / 2017


Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na projekte sa finančne spolupodieľa mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

vlnovka

                znak-BA-Stare-Mesto                 znak-SR                    logo-FM-EHP