RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH

Mário

Telefón: 0903 860 646
E-mail: mario.lezovic@szu.sk
Politická príslušnosť: KDH
Volebný obvod: 8
Komisie: KOVE, KOSO, KOVM
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 8
Ulice: Bottova, Čulenova, Dobrovičova, Dostojevského rad, Dunajská, Gajova, Grösslingová, Chalupkova, Chorvátska, Jakubovo nám., Karadžičova, Klemensova, Košická, Krupkova, Landererova, Lazaretská, Lomonosovova, Lužická, Malý trh, Mlynské nivy, Moskovská, Odborárske námestie, Olejkárska, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Strážnická, Šoltésovej, Továrenská, Ul. 29. augusta