Rok 2015

Parky, námestia, záhrady        
       
  jún júl august september október
Americké námestie 2 2 1 2 2
Fajnorovo nábrežie  2 2 1 2 2
Grassalkovichova záhrada  4 3 2 4 4
Hviezdoslavovo námestie 4 3 2 4 4
Jakubovo námestie 2 2 1 2 2
Kmeťovo námestie 2 2 1 2 2
Kollárovo námestie 2 2 1 2 2
Medická záhrada  4 3 2 4 4
Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Dvořákovo nábr. 2 2 1 2 2
Nám. Slobody - Úrad vlády  2 2 1 2 2
Rázusovo nábrežie 2 2 1 2 2
Rudnayovo námestie  2 2 1 2 2
Šafárikovo námestie 4 3 2 4 4
Šafárikovo námestie  2 2 1 2 2
Vajanského nábrežie -park   4 3 2 4 4


Ostatné plochy        
       
  jún júl august september október
Bartókova  1 1 0 1 1
Björnsonova -Záhrebská  vnútroblok  1 1 0 1 1
Björnsonova predzáhradky  1 1 0 1 1
Blumentálska- roh Bernolákova  1 1 0 1 1
Blumentálska vnútroblok  1 1 0 1 1
Brnianska  1 1 0 1 1
Čajkovského  1 1 0 1 1
Drotárska cesta  1 1 0 1 1
Dubová/Gaštanová  1 1 0 1 1
Fajnorovo nábrežie DI  1 1 1 2 1
Gajova  1 1 0 1 1
Gajova/Klemensova, predzáhradka 1 1 0 1 1
Gaštanova/Západný rad  1 1 0 1 1
Gondova  1 1 0 1 1
Hrebendova 1 1 0 1 1
Chorvátska  1 1 0 1 1
Chorvátska  1 1 0 1 1
Jaseňova  1 1 0 1 1
Jedlíková DI 1 1 1 2 1
Justičná predzáhradky  1 1 0 1 1
Justičná/Poľská vnútroblok 1 1 1 2 1
Krčméryho  1 1 0 1 1
Krížna/Karadžičova 1 1 1 2 1
Kubániho  1 1 1 2 1
Lermontovova  1 1 0 1 1
Lužická predzáhradky  1 1 0 1 1
Majakovského  1 1 0 1 1
Májkova  1 1 0 1 1
Malinová  1 1 0 1 1
Martinengová 1 1 0 1 1
Medená 1 1 1 2 1
Mikulášska 1 1 0 1 1
Mošovského 1 1 0 1 1
Mozartova 1 1 0 1 1
Na brezinách  1 1 0 1 1
Na Kalvárii  1 1 0 1 1
Nad lomom  1 1 1 2 1
Nad lomom  1 1 1 2 1
Nekrasovova/Lesná  1 1 0 1 1
Novosvetská  1 1 0 1 1
Ostravská 1 1 0 1 1
Palackého  1 1 1 2 1
Palackého  Notre Dame 1 1 1 2 1
Palárikova  1 1 0 1 1
Podhorského  1 1 0 1 1
Poľná  1 1 0 1 1
Povraznícka predzáhradky  1 1 0 1 1
Povraznícka vnútroblok  1 1 0 1 1
Pražská/Sokolská  1 1 0 1 1
Pražská/Za sokolovňou  1 1 0 1 1
Pri Hradnej studni  1 1 0 1 1
Prokopa Veľkého/Šípkova  1 1 1 2 1
Radvanská/Fialkové údolie 1 1 0 1 1
Rigeleho ulica  1 1 0 1 1
Slubekova záhrada  1 1 1 2 1
Sokolská  1 1 0 1 1
Somolického/Marothyho 1 1 0 1 1
Somolického/Vlčkova  1 1 0 1 1
Staromestská 1 1 0 1 1
Svetlá/Slávičie údolie  1 1 0 1 1
Šancová 1 1 0 1 1
Škarniclova  1 1 0 1 1
Šoltésovej  1 1 0 1 1
Šulekova  1 1 0 1 1
Tabaková, ovál 1 1 1 2 1
Tabaková predzáhradky 1 1 0 1 1
Tabaková vnútroblok  1 1 0 1 1
Tajovského  1 1 0 1 1
Tichá 1 1 0 1 1
Wilsonova predzáhradky, vnútroblok  1 1 0 1 1
Za sokolovňou  1 1 0 1 1
Záhrebská predzáhradky  1 1 0 1 1
Žabotova  1 1 0 1 1
Žižkova  1 1 0 1 1


Svahy        
       
  jún júl august september október
Drotárska cesta  1 0 0 1 0
Lermontovova 1 0 0 1 0
Malinová 1 0 0 1 0
Novosvetská 5-10  1 0 0 1 0
Pražská/ Za sokolovňou  1 0 0 1 0
Sokolská  1 0 0 1 0
Sokolská/Okánikova  1 0 0 1 0
Šulekova  1 0 0 1 0
Žižkova  1 0 0 1 0