Rok 2016

Kosenie 2016  apríl - máj

2x mesačne

Grassalkovichova záhrada
Hviezdoslavovo námestie
Medická záhrada
Šafárikovo námestie- Kačacia fontána
Vajanského nábrežie -park
Kollárovo námestie
Americké námestie
Dvořákovo nábrežie
Fajnorovo nábrežie
Jakubovo námestie
Kmeťovo námestie
Nám. Slobody - Úrad vlády
Rázusovo nábrežie
Rudnayovo námestie
Šafárikovo námestie- fontána Marína