Rok 2018

Rok 2018

p.č. Ulica   realizácia odstránenia  výtlkov poznámka
1. Belopotockého  5. týždeň  
2. Boženy Němcovej  5. týždeň  
3. Flőglova  5. týždeň  
4. Šulekova  5. týždeň  
5. Bjőrnsonova 5. týždeň  
6. Kúpeľná 5. týždeň  
7. Chorvátska 5. týždeň  
8. Jakubovo nám. 5. týždeň  
9. Novosvetská  5. týždeň  
10. Jánošíková 5. týždeň  
11. Jaseňova 5. týždeň  
12. Čajkovského 5. týždeň  
13. Kubániho  5. týždeň  
14. Krátka 5. týždeň  
15. Ferienčíkova 5. týždeň  
16. Vlčkova 17.týždeň   
17. Hlavatého 17.týždeň   
18. Panenská 17.týždeň   
19. Bradlianska  17.týždeň   
20. Lazaretská  17.týždeň   
21. Bartókova 23.týždeň  
22. Tajovského 23.týždeň  
23. Pilárikova 23.týždeň  
24. Údolná  23.týždeň  
25. Hrebendova 23.týždeň  
26. Mozartova 23.týždeň  
27. Červeňova 23.týždeň  
28. Sokolská 23.týždeň  
29. Nad Lomom 26.týždeň  
30. Pod Vinicami 26.týždeň  
31. Lichardova 26.týždeň  
32. Gorazdova 26.týždeň  
33. Na Kalvárii 26.týždeň  
34. Novosvetská  26.týždeň  
35. Šulekova  30.týždeň  
36. Vlčkova 30.týždeň  
37. Urbánkova 30.týždeň  
38. Boženy Němcovej  30.týždeň  
39. Langsfeldova  30.týždeň  
40. Na Hrebienku 36.týždeň  
41. Slávičie údolie 36.týždeň  
42. Bartókova 36.týždeň  
43. Bohúňova 36.týždeň  
44. Nekrasova 36.týždeň  
45. Schillerova 36.týždeň  
46. Holekova 36.týždeň  
47. Francúzskych partizánov 40.týždeň
48. Galandova 40.týždeň  
49. Godrova  40.týždeň  
50. Úprková 44.týždeň  
51. Svetlá 44.týždeň  
52. Mozartova 44.týždeň  
53. Dankovského 44.týždeň  
54. Krížna 44.týždeň  
55. Jánošikova  44.týždeň  
56. Benediktiho SPP   
57. Žabotova 47.týždeň  
58. Gunduličova 47.týždeň  
59. Lermontovova 47.týždeň  
60. Wilsonova 47.týždeň  
61. Pažického  47.týždeň