Rozpočet MČ BASM na rok 2006 na dotácie - školstvo

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2006 na dotácie - na podporu projektov v odvetví školstva vo výške 200. tis. Sk

 

DÁTUM
PODANIA
ŽIADOSTI

ŽIADATEĽ

ÚČEL
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
SCHVÁLENEJ
DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ UZNESENÍM
MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA
č.:

13.1.2006 OZ Hory a mesto
Topoľová 16, Bratislava
na projekt "Farebný svet hôr a miest očami detí" 30.000 Sk 30.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006
3.5.2006 Staromestská liga, OZ
ZŠ Mudroňova 83, BA
športová činnosť žiakov 60.000 Sk 60.000 Sk 52/2006 z 27.6.2006
5.5.2006 OZ,TJ Sokol Vinohrady
Sokolská 1/b, BA
aktívne využitie voľného času 30.000 Sk 30.000 Sk 52/2006 z 27.6.2006
1.3.2006 Slovenská filharmónia
Medená 3, BA
vzdelanostný rozvoj v oblasti klasickej hudby 40.000 Sk 40.000 Sk 52/2006 z 27.6.2006
31.3.2006 OZ, YMCA
Šancová 13, BA
trávenie voľného času 15.000 Sk 15.000 Sk 52/2006 z 27.6.2006
31.3.2006 OZ, YMCA
Šancová 13, BA
voľný čas v období letných prázdnin 15.000 Sk 15.000 Sk 52/2006 z 27.6.2006
19.5.2006 OZ,Kultúrne a vzdelávacie
centrum ISTER
Lazaretská 33, BA
športová činnosť detí a mládeže 10.000 Sk 10.000 Sk 52/2006 z 27.6.2006
spolu


200.000 Sk