Rybárske lístky

Kontaktná osoba: Viera Šmotláková – Centrum služieb občanom
Telefón:
02/59 24 64 13
E-mail:
viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Kontaktné pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon:
59 24 64 13
E- mail:
viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Rybárske lístky
1. Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá predloží platný občiansky preukaz alebo pas zmysle zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
vybavuje: Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Staré Mesto
Vajanského nábr.č.3, 814 21  Bratislava
Stránkové  pracovisko č. 4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24 64 13
E- mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

2. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu (tlačivo - súhlas zákonného zástupcu).

3. Rybársky lístok platí pre celú SR do dňa vyznačeného na rybárskom lístku.

4. Rybár pri lovení musí mať:
• rybársky lístok (vydáva MiÚ, obec)
• členský preukaz Rybárskeho zväzu (vydáva Rybársky zväz)
• povolenku na rybolov v tom mieste, kde je členom Rybárskeho zväzu
• hosťovačku - z toho rybárskeho zväzu, kde chce loviť ryby

5. Rybársky lístok - poplatky:
• trojročný -  17,- €
• ročný – 7,- €
• mesačný - 3,00 €
• týždenný - 1,50 €
Deti do 15 rokov sú oslobodené od poplatku.