Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - o bode 13 A
Za Proti Zdržali sa
24 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.2 - Uznesenie - o bode 13 B
Za Proti Zdržali sa
22 1 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ

Nehlasovali: Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.3 - Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - o celku
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.4 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
22 0 3
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.5 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
Za Proti Zdržali sa
22 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Peter SCHMIDT

Nehlasovali: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Jaroslav JEŽEK , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

2. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky, rok 2009

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - pozmeň. návrh p.Borguľu
Za Proti Zdržali sa
9 9 11
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Jaroslav JEŽEK , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - pozmeň. návrh
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Ing. Milan ŠTEFANEC
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
25 0 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

3. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1, 2009 - stiahnutý

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - o ukončení diskusie
Za Proti Zdržali sa
18 5 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

4. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), v regulačnom bloku č. 22, rok 2009

časť A - prešla hlasovaním, časť B a C - nezískala dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - bod B. schvaľuje...
Za Proti Zdržali sa
15 7 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 7,98 KB)

5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - pozmeň. návrh poslanca Borguľu
Za Proti Zdržali sa
6 7 10
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Ing. Viliam DENKO
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - schvaľuje 1. zmenu rozpočtu
Za Proti Zdržali sa
22 0 4
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: Ing. Milan ŠTEFANEC
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

6. Informácia o čerpaní rozpočtu v kapitole 04.5.1.2. k 31.8.2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
23 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

7. Návrh na zrušenie Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

8. Vyhodnotenie akčného plánu realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Príloha 1 Príloha 1 (PDF, 6,7 KB)
Materiál Materiál (PDF, 101,91 KB)

9. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

10. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vykonanou v roku 2007 - schválený

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
26 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

11. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – kontroly poskytovania cestovných náhrad v roku 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
28 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

13. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

13/A. Informácia o založení Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.21 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 0 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ivan BÚTORA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Ing. Kamil PROCHÁZKA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 6,54 KB)

13/B. Návrh dodatku č.3 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.22 - Uznesenie - schvaľuje návrh dodatku č.3
Za Proti Zdržali sa
10 6 6
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.23 - Uznesenie - pozmeň. návrh poslankyne Dočolomanskej
Za Proti Zdržali sa
9 5 8
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.24 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
21 0 0
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

15. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

16. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Továrenská, stavba súp. č. 7362 a pozemok parc. č. 9036/2 priamym predajom - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

17. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Flöglova, stavba súp. č. 6118 a pozemok parc. č. 3444/8 priamym predajom - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

18. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Dunajská, stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6 priamym predajom - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

19. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Grösslingová, stavba súp. č. 6195 a pozemok parc. č. 8988/7 priamym predajom - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

20. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Cintorínska 8, súp. č. 102863 a podielu na pozemku parc. č. 8622/3 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

21. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 7, súp. č. 4066 a podielu na pozemku parc. č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

22. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 38, súp. č. 4092 a podielu na pozemku parc. č. 10239, 10243, 10245 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

23. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Leškova 2, súp. č. 3014 a podielu na pozemku parc. č. 7964 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

24. Návrh na predaj pozemku parc. č. 767/4 na ulici Škarniclova - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

25. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 4560 a parc. č. 4561 na ulici Šafránová - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

26. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3751/8 na ulici Za Sokolovňou - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

27. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3751/13 na ulici Za Sokolovňou - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

28. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 2983/13 na ulici Vlčkova - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

29. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3096/9 na ulici Mišíkova - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

30. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3163/2, 3162/3 na ulici Palisády 43 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie