Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - o voľbe poslanca
Za Proti Zdržali sa
23 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. arch. Marcel DZURILLA , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.2 - Uznesenie - o zaradeni do bodu rôzne
Za Proti Zdržali sa
24 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. arch. Marcel DZURILLA , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.3 - Uznesenie - návrh p. Borguľu
Za Proti Zdržali sa
9 5 11
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. arch. Marcel DZURILLA , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - návrh p. M.Procházku
Za Proti Zdržali sa
16 2 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Jaroslav JEŽEK
RNDr. Peter SMREK
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
22 0 4
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.6 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu - o celku
Za Proti Zdržali sa
22 2 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Peter TATÁR CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Nehlasovali: Ing. Dušan FRANCŮ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.7 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
Za Proti Zdržali sa
25 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Martin BORGUĽA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

Voľba poslancov do komisie

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.9 - Procedurálne: Ukončenie diskusie
Za Proti Zdržali sa
20 5 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Martin BORGUĽA
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ivan BÚTORA
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

2. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Bezručovej 8, súp. č. 2537, podiel na pozemkoch parc. č. 8940/13, 8940/14, 8940/16 - schválený

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 2 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

3. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Gorkého 1, súp. č. 100206, podiel na pozemku parc. č. 120 - schválený

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 2 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

4. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Klariskej 10, súp. č. 326, podiel na pozemku parc. č. 374 - schválený

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 2 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

5. Návrh na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej 7, súp. č. 544, podiel na pozemku parc. č. 8408 - schválený

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
17 5 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

6. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Banskobystrickej 12, súp. č. 3029, podiel na pozemku parc. č. 7740 - schválený

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
16 2 4
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

7. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Gorkého 15, súp. č. 100200, podiel na pozemku parc. č. 107/1 - schválený

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
18 2 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

9. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2009/2010 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

10. Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 181,93 KB)

11. Návrh Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca - schválený

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie - a/berie na vedomie b/žiada prednostu
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 32,77 KB)
Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,67 KB)

12. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.21 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

13. Správa o výsledku kontroly správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním mestskou časťou Bratislava –Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - schválený

Výsledok hlasovania č.22 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 113,34 KB)

14. Plán zimnej služby na sezónu 2009 – 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.23 - Uznesenie - a/ schvaľuje b/ žiada prednostu
Za Proti Zdržali sa
32 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

15. Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2009 do 31.3.2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.24 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Mgr. Art. Emil BARTKO
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

16. Návrh Orientačného plánu zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.25 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
30 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválený materiál Schválený materiál (PDF, 15,48 KB)

17. Informácia o výberových konaniach na dodávateľov prác opravy ciest a kanalizačných vpustov a o spôsobe kontroly vykonávaných a fakturovaných prác - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.26 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
6 7 18
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Pavel GUNDEL
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Milan ŠTEFANEC , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

18. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

18/A Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. /2009 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb - schválený

Výsledok hlasovania č.27 - Uznesenie - návrh komisie sociálnej
Za Proti Zdržali sa
27 1 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.28 - Uznesenie - odporúča schváliť so zmenou
Za Proti Zdržali sa
29 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Martin BORGUĽA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ

Nehlasovali: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

18/B Informácia o Správe o výsledku kontroly vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004-2006-Európskeho sociálneho fondu - schválený

Výsledok hlasovania č.29 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
29 0 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

18/C - Návrh na rekonštrukciu Miestnej rady

Výsledok hlasovania č.30 - Uznesenie - o spôsobe hlasovania
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Milan ŠTEFANEC , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.31 - Uznesenie - o odvolaní z Miestnej rady
Za Proti Zdržali sa
16 2 3
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Milan ŠTEFANEC , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.32 - Uznesenie - o ?
Za Proti Zdržali sa
19 0 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
  Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Milan ŠTEFANEC , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.33 - Uznesenie - o odvolani poslanca p.Dostála
Za Proti Zdržali sa
12 4 9
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Milan ŠTEFANEC , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.34 - Uznesenie - a/ o zmene Uznesenia č. 1/2006 časť c. b/ ustanovuje
Za Proti Zdržali sa
20 1 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Milan ŠTEFANEC , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.35 - Uznesenie - návrh p. Francú
Za Proti Zdržali sa
23 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Milan ŠTEFANEC , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.36 - Uznesenie - návrh o voľbe p. Števčíka
Za Proti Zdržali sa
26 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.37 - Uznesenie - návrh o voľbe p. Mackoviča
Za Proti Zdržali sa
22 0 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ

Nehlasovali: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.38 - Uznesenie - návrh o voľbe p. Špankovej
Za Proti Zdržali sa
21 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   

Nehlasovali: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Ing. Milan ŠTEFANEC , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.39 - Uznesenie - návrh o voľbe p. M. Procházka
Za Proti Zdržali sa
20 0 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Marián PROCHÁZKA

Nehlasovali: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Milan ŠTEFANEC , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.40 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
25 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

20. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie