Schválené materiály

1. Otvorenie

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

2. Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

3. Zloženie sľubu starostu a odovzdanie insignií

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

4. Zloženie sľubu poslancov

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

5. Voľba zástupcov starostu

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

6. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

7. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

8. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

9. Voľba predsedov a voľba členov komisií

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

10. Určenie platu novozvolenej starostke

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

11. Určenie platu miestnemu kontrolórovi

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

12. Návrh na určenie sobášneho dňa a dňa na uvítanie detí do života v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady, určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života a schválenie miesta na výkon sobášov na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

13. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Otvorenie

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

2. Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

3. Zloženie sľubu starostu a odovzdanie insignií

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

4. Zloženie sľubu poslancov

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - Skúška hlasovacieho zariadenia
ZaProtiZdržali sa
16 1 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
PhDr. Štefan HOLČÍK
 

 

Výsledok hlasovania č.2 - Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia
ZaProtiZdržali sa
17 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

 

Výsledok hlasovania č.3 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
ZaProtiZdržali sa
17 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

 

Výsledok hlasovania č.5 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
ZaProtiZdržali sa
17 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

5. Voľba zástupcov starostu

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - o sposôbe voľby
ZaProtiZdržali sa
16 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  Ing. Martin BORGUĽA

 

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - zvolenie zástupcov starostu ,p. Krta a p.Osuský
ZaProtiZdržali sa
15 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

6. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - zloženie 5.člennej miestnej rady
ZaProtiZdržali sa
15 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK

 

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - o spôsobe voľby verejné
ZaProtiZdržali sa
15 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK

 

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - voľba za členov miestnej rady
ZaProtiZdržali sa
15 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

7. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - návrh za p. Freša
ZaProtiZdržali sa
12 0 5
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

8. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - návrh na zriadenie komisi
ZaProtiZdržali sa
17 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

9. Voľba predsedov a voľba členov komisií

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - o spôsobe voľby
ZaProtiZdržali sa
15 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  Ing. Martin BORGUĽA
PhDr. Štefan HOLČÍK

 

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - voľba členov do komisií
ZaProtiZdržali sa
16 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  Ing. Martin BORGUĽA

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

10. Určenie platu novozvolenej starostke

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - schvaľuje plat starostu
ZaProtiZdržali sa
12 5 0
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
 

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

11. Určenie platu miestnemu kontrolórovi

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - schvaľuje plat
ZaProtiZdržali sa
17 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

12. Návrh na určenie sobášneho dňa a dňa na uvítanie detí do života v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady, určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života a schválenie miesta na výkon sobášov na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - schvaľuje
ZaProtiZdržali sa
15 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

13. Rôzne

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - a/ berie na vedomie správu predsedu miestnej volebnej komisie
ZaProtiZdržali sa
17 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie