Schválené materiály

1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice z komisií MZ (PDF, 318 KB)

2. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2011/2012

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, príloha (PDF, 62 KB)

Materiál Doplnenie (PDF, 16 KB)

3. Návrh na vyňatie sobôt z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady na rok 2012

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 21 KB)

4. Návrh na pomenovanie verejného priestranstva

Materiál Schválený materiál (PDF, 274 KB)

5. Rôzne

5/A. Návrh na zmenu termínu zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 47 KB)

5/B. Prerokovanie návrhu uznesenia ku zrušeniu električkovej dopravy

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 7 KB)