Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - návrh p. Borguľu
Za Proti Zdržali sa
9 5 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.2 - Uznesenie - návrh p. Tatára
Za Proti Zdržali sa
19 1 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Martin BORGUĽA
Jaroslav JEŽEK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.3 - Uznesenie - návrh p. M. Procházku
Za Proti Zdržali sa
17 0 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.4 - Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - o celku
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Ing. Marián PROCHÁZKA
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - voľba volebnej komisie
Za Proti Zdržali sa
23 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.6 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
23 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ

Nehlasovali: Ing. Kamil PROCHÁZKA
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.7 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
Za Proti Zdržali sa
24 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Martin BORGUĽA
Jaroslav JEŽEK

Nehlasovali: Ing. Vladimír PIŠTEK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - o dĺžke diskusného príspevku 3 min.
Za Proti Zdržali sa
18 4 4
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC

Nehlasovali: Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - berie na vedomie voľbu kontrolora
Za Proti Zdržali sa
28 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,66 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hl. mesta SR Bratislavy - schválený

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
26 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 60,98 KB)

4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy - schválený

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 173,82 KB)

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk prevádzkovaných mestskou príspevkovou organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta SR - schválený

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
28 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 968,84 KB)

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto k návrhu materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ - schválený

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p. Smreka
Za Proti Zdržali sa
29 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Pavel GUNDEL
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,36 KB)

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2011 až 2013 - schválený

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 0 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

8. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2010/2011 - schválený

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - a/ schvaľuje ....
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 10,62 KB)
Prílohy Prílohy (PDF, 36,59 KB)
Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,98 KB)

9. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2011 - schválený

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - návrh p. Dostála
Za Proti Zdržali sa
29 1 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
 
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
30 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 6,1 KB)

10. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004 - schválený

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
29 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

11. Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 47/2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 6,26 KB)

12. Návrh na nájom pozemkov parcely registra „C“ č. 2837/1 a 2836 na Novosvetskej ulici – Majakovského ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.21 - Uznesenie - podmienky
Za Proti Zdržali sa
28 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.22 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
22 2 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 7,93 KB)

13. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 1678/6 a 1678/9 na Riznerovej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.23 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Marián PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

14. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 3195/3 na ulici Palisády - schválený

Výsledok hlasovania č.24 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
20 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Marián PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

15. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 2983/8 na ulici Vlčkova - schválený

Výsledok hlasovania č.25 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
20 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Marián PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

16. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C číslo 1273/3 na ulici Dankovského - schválený

Výsledok hlasovania č.26 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

17. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 3874/2, 3874/3, 3874/4, 3874/9 na ulici Langsfeldova - schválený

Výsledok hlasovania č.27 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
20 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

18. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 9850/2, 9851/2, 9855/9 na ulici Šoltésovej - schválený

Výsledok hlasovania č.28 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

18/A. - Návrh na predaj obchodného podielu v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM s.r.o. - schválený

Výsledok hlasovania č.29 - Procedurálne: Udelenie slova
Za Proti Zdržali sa
15 0 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Ing. Marián PROCHÁZKA , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Vladimír PIŠTEK , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.30 - Uznesenie - a/schvaľuje, b/...
Za Proti Zdržali sa
20 1 7
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

19. Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parcely registra „C“ č. 4224 na Nekrasovovej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.31 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
29 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 8,05 KB)

19/A. Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov parcela č. 4289/16, parcela č. 4290/10 a parcela č. 4290/11 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.32 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
12 0 16
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

19/B. - Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytovom priestore na Zelenej ulici č.1 v Bratislave - schválený

Výsledok hlasovania č.33 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 2 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Ivan BÚTORA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: Marek ŤAPÁK
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

20. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008 - schválený

Výsledok hlasovania č.34 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
26 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 28,44 KB)

21. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.35 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 36,1 KB)

22. Správa o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri pridelení bytov z bytového fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do nájmu podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v rokoch 2007 až 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.36 - Procedurálne: Udelenie slova
Za Proti Zdržali sa
14 2 11
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , PhDr. Štefan HOLČÍK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.37 - Procedurálne: Udelenie slova
Za Proti Zdržali sa
13 4 12
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.38 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
17 3 8
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 93,65 KB)
Tabuľky Tabuľky (PDF, 64,18 KB)

23. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2010/2011 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.39 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 110,11 KB)
Tabuľky 1,2 Tabuľky 1,2 (PDF, 34,76 KB)
Tabuľky 3,4 Tabuľky 3,4 (PDF, 30,41 KB)

24. Skrátená prezentačná verzia Komunitného plánu sociálnych služieb Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.40 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

25. Informácia o prevádzkovaní a činnosti klubov dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.41 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
24 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Marián PROCHÁZKA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

26. Návrh na zriadenie Denného centra na Javorinskej ul. 9 - schválený

Výsledok hlasovania č.42 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   

Nehlasovali: Ing. Kamil PROCHÁZKA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Marián PROCHÁZKA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

27. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

27/A. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.43 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   

Nehlasovali: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Marián PROCHÁZKA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

27/B. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2008 z 09. decembra 2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2009 z 29. septembra 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.44 - Uznesenie - nevyhovuje
Za Proti Zdržali sa
20 0 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

28. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.45 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
21 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

29. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie