Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

1. Prerokovanie pomoci nájomníkom bývajúcim v reštituovaných a privatizovaných bytoch v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Prerokovanie pomoci nájomníkom bývajúcim v reštituovaných a privatizovaných bytoch v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
23 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
   
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc. , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.2 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
Za Proti Zdržali sa
21 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.3 - Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia
Za Proti Zdržali sa
21 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  PhDr. Štefan HOLČÍK
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Prerokovanie pomoci nájomníkom bývajúcim v reštituovaných a privatizovaných bytoch v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - o dlžke príspevku
Za Proti Zdržali sa
16 5 4
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Martin BORGUĽA
Jaroslav JEŽEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - o vystúpení občana
Za Proti Zdržali sa
24 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
  PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - o zrušení dlžky príspevku
Za Proti Zdržali sa
9 10 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
22 1 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
24 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.10 - Procedurálne: Udelenie slova - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
23 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
   

Nehlasovali: MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.11 - Procedurálne: Udelenie slova - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Pavel GUNDEL , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.12 - Procedurálne: Udelenie slova - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
24 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.13 - Procedurálne: Udelenie slova - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
22 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   

Nehlasovali: JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.14 - Procedurálne: Udelenie slova - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
22 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - návrh p. Borguľu
Za Proti Zdržali sa
13 1 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - návrh p. Parnickej
Za Proti Zdržali sa
18 0 8
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
  Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - návrh p. Jančovičovej, p. Ježeka
Za Proti Zdržali sa
20 1 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní:

RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 17,77 KB)