Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - návrh na opätovné zaradenie bodu
Za Proti Zdržali sa
24 0 3
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.2 - Uznesenie - návrh na opätovné zaradenie bodu 39
Za Proti Zdržali sa
24 0 4
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.3 - Uznesenie - návrh na opätovné zaradenie bodu 40
Za Proti Zdržali sa
17 7 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - návrh na zaradenie bodu 16.A
Za Proti Zdržali sa
29 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - návrh na stiahnutie bodov 17-21,24-31
Za Proti Zdržali sa
12 11 5
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: Ing. Kamil PROCHÁZKA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - o zaradení bodov 46.A,B,C,D
Za Proti Zdržali sa
30 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
25 0 4
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.8 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
23 0 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ

Nehlasovali: Jaroslav JEŽEK , Ing. Marián PROCHÁZKA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.9 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p. Borguľu a/
Za Proti Zdržali sa
10 0 19
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - b/ pozmeňovací návrh p. Borguľu a Mackoviča
Za Proti Zdržali sa
19 0 7
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. Viliam DENKO , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - o vypustení
Za Proti Zdržali sa
22 1 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
16 0 9
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - doplňujúci návrh p.Borguľu
Za Proti Zdržali sa
7 8 14
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: RNDr. Milan CÍLEK , RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - o celku so zmenami od 1.1. 2011
Za Proti Zdržali sa
24 1 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. Martin BORGUĽA
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN Schválené VZN (PDF, 28,28 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - schválený

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p. Smreka
Za Proti Zdržali sa
26 0 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p. Borguľu
Za Proti Zdržali sa
8 7 12
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - doplňujúci návrh p. Borguľu
Za Proti Zdržali sa
10 7 10
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
27 0 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN Schválené VZN (PDF, 33,73 KB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – protest prokurátora - schválený

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie - a/vyhovuje b/schvaľuje VZN
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN Schválené VZN (PDF, 19,63 KB)
Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 19,31 KB)

4. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.21 - Uznesenie - vyhovuje a schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Pavel GUNDEL , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Marián PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN Schválené VZN (PDF, 55,76 KB)

5. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.22 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Pavel GUNDEL , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Marián PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN Schválené VZN (PDF, 40,68 KB)

6. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.23 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Pavel GUNDEL , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Marián PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN Schválené VZN (PDF, 53,77 KB)

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2010 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní stravovania dôchodcov - schválený

Výsledok hlasovania č.24 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Pavel GUNDEL , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN Schválené VZN (PDF, 29,39 KB)

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.25 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN 11/2010 Schválené VZN 11/2010 (PDF, 30,63 KB)

10. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.26 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 48,4 KB)

11. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.27 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 0 9
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.28 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
30 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválený materiál Schválený materiál (PDF, 18 KB)

13. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.29 - Uznesenie - o odpustení pohľadávky
Za Proti Zdržali sa
3 15 11
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. arch. Marcel DZURILLA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.30 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
13 2 15
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2009 a I. polrok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.31 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
26 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Milan ŠTEFANEC , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 95,28 KB)

15. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bolo dodržiavanie VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.32 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 133,74 KB)

16. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.33 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
29 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ

Nehlasovali: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

16/A. Návrh na obnovenie pôvodnej funkcie Starej tržnice na námestí SNP - schválený

Výsledok hlasovania č.34 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
29 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

17. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2185/22 na Údolnej ulici - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.35 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
15 0 14
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

18. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2342/2 na Ľubinskej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.36 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 0 9
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

19. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2330/17 v Slávičom údolí - schválený

Výsledok hlasovania č.37 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 0 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

20. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1975/8 na ulici Pod vinicami - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

21. Návrh na nájom pozemku parc. č. 7731/3 na Námestí 1. mája - schválený

Výsledok hlasovania č.38 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

22. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na Stráni - schválený

Výsledok hlasovania č.39 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

23. Návrh na nájom nebytového priestoru – CO kryt na Sokolskej ulici 8 - schválený

Výsledok hlasovania č.40 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
30 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

24. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 23 - schválený

Výsledok hlasovania č.41 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 3 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

25. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.42 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
17 7 4
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

26. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Križkova 6 - schválený

Výsledok hlasovania č.43 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 1 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

27. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Špitálska 29 - schválený

Výsledok hlasovania č.44 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
15 9 5
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

28. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4289/24 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.45 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
17 0 11
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

29. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4289/27 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.46 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
17 0 10
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: Ing. arch. Marcel DZURILLA , RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

30. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4290/22 - schválený

Výsledok hlasovania č.47 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL

Nehlasovali: Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

31. Návrh na predaj pozemkov na ulici Landererova parc. č. 9134/2, 9134/10 - schválený

Výsledok hlasovania č.48 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 0 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

32. Návrh podmienok nájmu pozemkov pod garážami - schválený

Výsledok hlasovania č.49 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 0 1
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Pavel GUNDEL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,46 KB)

33. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 2631/6 na Bradlianskej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.50 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK

Nehlasovali: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Pavel GUNDEL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

34. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 3673/3, 3673/4, 3673/5, 3673/6 na ulici Fraňa Kráľa - schválený

Výsledok hlasovania č.51 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Pavel GUNDEL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

35. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 7347/3 a 7347/15 na ulici Jelenia - schválený

Výsledok hlasovania č.52 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

36. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo: 7985/4, 7985/5, 7985/6, 7985/7, 7985/8, 7985/9, 7985/10, 7985/11, 7985/15, 7985/16, 7985/17, 7985/18, 7985/19, 7985/20, 7985/21, 7985/22, 7985/24, 7985/30 na Mýtnej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.53 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

37. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 8641/8 na Rajskej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.54 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

38. Návrh na predaj pozemku pod "skladom s predajom" parcely registra "C" číslo 3096/9 na Mišíkovej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.55 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

39. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore v dome na ulici Fraňa Kráľa 21, súpisné číslo 100979 a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcely registra "C" číslo 3681/2, 3681/13, 3681/14, 3681/4 - schválený

Výsledok hlasovania č.56 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 0 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Martin BORGUĽA
Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

40. Návrh na predaj garáži na ulici Bezručová 8 /č. NP 1,2,3/ - schválený

Výsledok hlasovania č.57 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
20 0 4
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

41. Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky III, rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.58 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
16 2 3
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (ZIP, 10,58 MB)

42. Návrh na zriadenie Kontaktného centra pre ľudí s osobitnými potrebami - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

43. Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE n.o. za rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.59 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
20 0 0
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 128,45 KB)

44. Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.60 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 0 0
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

45. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 119/2010 z 8. júna 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.61 - Uznesenie - zrušuje
Za Proti Zdržali sa
23 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

46. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

46/A. Návrh dodatku č.1 Zriaďovacej listiny Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava­ Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.62 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

46/B. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto k 14.septembru 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.63 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
24 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

46/C. Návrh na predĺženie doby nájmu stavby garáže, súpisné číslo 7362 a pozemku parcely registra "C" číslo 9036/2 na Továrenskej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.64 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

46/D. Návrh na odzverenie majetku - domovej nehnuteľnosti na Ul.Somolického č.2 v Bratislave súp.č. 821, pozemok parc.č. 3417 a parc č. 3418/1, LV č.4035 - schválený

Výsledok hlasovania č.65 - Uznesenie - súhlasí
Za Proti Zdržali sa
23 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

47. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.66 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
20 0 0
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Mgr. Art. Emil BARTKO
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

48. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie