Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - návrh p. Borguľu
Za Proti Zdržali sa
9 15 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.2 - Uznesenie - opravné /návrh p. Borguľu
Za Proti Zdržali sa
8 16 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.3 - Uznesenie - o zaradení bodov 35 A
Za Proti Zdržali sa
14 11 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - o zaradení bodov 35 B
Za Proti Zdržali sa
15 12 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - o zaradení bodov 35 C
Za Proti Zdržali sa
15 9 7
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - o zaradení bodov 35 D
Za Proti Zdržali sa
17 11 4
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ivan BÚTORA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
21 5 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - návrh p. Borguľu o vyradení bodu 17
Za Proti Zdržali sa
9 11 13
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - návrh p. Borguľu o vyradení bodu 19
Za Proti Zdržali sa
11 11 11
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Jaroslav JEŽEK
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - návrh p. Borguľu o vyradení bodu 28
Za Proti Zdržali sa
11 12 11
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - návrh p. Borguľu o vyradení bodu 29
Za Proti Zdržali sa
12 11 10
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - návrh p. Borguľu o vyradení bodu 32
Za Proti Zdržali sa
11 11 12
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - o presune bodov 54,4,9-47
Za Proti Zdržali sa
26 0 8
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
29 3 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Soňa PÁRNICKÁ
Ivan BÚTORA

Nehlasovali: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.15 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
30 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Kamil PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Marián PROCHÁZKA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.16 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
Za Proti Zdržali sa
29 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Ing. Peter SCHMIDT
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.24 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
31 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Marek ŤAPÁK

2. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.25 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
32 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Pavel GUNDEL , Jaroslav JEŽEK , Marek ŤAPÁK

3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava –Staré Mesto k 31.12.2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.26 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Košielka Košielka (PDF, 13,84 KB)
Materiál Materiál (PDF, 67,22 KB)
Tabuľka Tabuľka (PDF, 12,2 KB)

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.40 - Uznesenie - o bode.1
Za Proti Zdržali sa
17 3 9
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Vladimír PIŠTEK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.41 - Uznesenie - o bode 2-6
Za Proti Zdržali sa
27 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Vladimír PIŠTEK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.42 - Uznesenie - o bode 7-17
Za Proti Zdržali sa
22 1 8
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Vladimír PIŠTEK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 11,87 KB)

5. Návrh na zmenu uznesenia č. 66/2009 ( pozemky Búdková cesta, Na Stráni ) - schválený

Výsledok hlasovania č.27 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
26 0 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

6. Návrh na zmenu uznesenia č. 62/2009 ( Matica Slovenská ) - schválený

Výsledok hlasovania č.28 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 1 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Marián PROCHÁZKA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dunajská 18- Grösslingová 23 - schválený

Výsledok hlasovania č.29 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
17 4 8
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Milan ŠTEFANEC , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.30 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
23 3 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA

Nehlasovali: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.31 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
16 8 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.32 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 8 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

8. Návrh na predaj 100 % obchodného podielu v obchodnej spoločnosti R.B.I. spol. s r. o. - schválený

Výsledok hlasovania č.33 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
20 4 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.34 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
12 6 14
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.35 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
15 5 12
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.36 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
16 8 10
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.37 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 9 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
 
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

9. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Továrenská 9 - schválený

Výsledok hlasovania č.50 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 2 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

10. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vysoká 10 - schválený

Výsledok hlasovania č.51 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 0 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

11. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Tabaková 6 - schválený

Výsledok hlasovania č.52 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

12. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 39 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

13. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Medená 33 - schválený

Výsledok hlasovania č.53 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
27 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29. augusta 15 - schválený

Výsledok hlasovania č.54 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
27 0 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dunajská 2 - schválený

Výsledok hlasovania č.56 - Uznesenie - opakované hlasovanie b.15
Za Proti Zdržali sa
19 8 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 37, 44, 46 ) - schválený

Výsledok hlasovania č.57 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 8 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 49 ) - schválený

Výsledok hlasovania č.58 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 6 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

18. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 47 ) - schválený

Výsledok hlasovania č.59 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 7 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

19. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 48, 50 ) - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.60 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
18 7 7
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

20. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Šancová 82 - schválený

Výsledok hlasovania č.61 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
29 1 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Jaroslav JEŽEK
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

21. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábrežie 9 - schválený

Výsledok hlasovania č.62 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 6 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

22. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Hollého 13 - schválený

Výsledok hlasovania č.63 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 4 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

23. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 25 - schválený

Výsledok hlasovania č.64 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 6 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

24. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Krížna 7 - schválený

Výsledok hlasovania č.65 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 6 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

25. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Krížna 38 - schválený

Výsledok hlasovania č.66 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 5 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

26. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska 24 - schválený

Výsledok hlasovania č.67 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 6 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

27. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Heydukova 25 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

28. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Gorkého 8 - schválený

Výsledok hlasovania č.68 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
24 5 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

29. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Gorkého 6 - schválený

Výsledok hlasovania č.69 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 6 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

30. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Nám. SNP 17 - schválený

Výsledok hlasovania č.70 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 5 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

31. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 9 - schválený

Výsledok hlasovania č.71 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 5 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

32. Návrh na predaj garáže a pozemku na ulici Dunajská 28 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.72 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
17 5 10
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

33. Návrh na predaj pozemku na ulici Moskovská - schválený

Výsledok hlasovania č.73 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 1 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Jaroslav JEŽEK
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

34. Návrh na predaj pozemku na ulici Novosvetská - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

35. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Panenská 30 - schválený

Výsledok hlasovania č.74 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 1 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 9,93 KB)
Schválený dodatok Schválený dodatok (PDF, 15,04 KB)

35/D. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra “C“ číslo 8486/2 a 8486/3 na ulici Hollého - schválený

Výsledok hlasovania č.75 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
27 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

36. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 3653/3 a 3653/11 na ulici Boženy Němcovej - schválený

Výsledok hlasovania č.76 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

37. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 2608/12 na Červeňovej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.77 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

38. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 4797/8 na Kubániho ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.78 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
27 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: Ing. Kamil PROCHÁZKA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

39. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 3021/3 na Novosvetskej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.79 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

40. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 4840/39. 4840/41, 4840/42 na ulici Prokopa Veľkého - schválený

Výsledok hlasovania č.80 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
29 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

41. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcely registra „C“ č. 4560 a 4561 na ulici Šafránová - schválený

Výsledok hlasovania č.81 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 0 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

42. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 2491/12 na ulici Drotárska cesta - schválený

Výsledok hlasovania č.82 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

43. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 3718/8 na Sokolskej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.83 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

44. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 3768/3 na ulici Na Kalvárii - schválený

Výsledok hlasovania č.84 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
29 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

45. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 7347/4 a 7347/6 na ulici Jelenia - schválený

Výsledok hlasovania č.85 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

46. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 9053/19 na Továrenskej ulici - schválený

Výsledok hlasovania č.86 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
29 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

47. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 3024/18 a 3026/11 na ulici Timravina - schválený

Výsledok hlasovania č.87 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Jaroslav JEŽEK , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

48. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.38 - Uznesenie - zmena
Za Proti Zdržali sa
24 0 3
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.39 - Uznesenie - schvaľuje so zmenou
Za Proti Zdržali sa
24 0 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK

Nehlasovali: Ing. Martin BORGUĽA
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 22,12 KB)

49. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.43 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 1 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

50. Správa o výsledku kontroly bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.44 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

51. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na II. polrok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.45 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
30 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 10,89 KB)

52. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - časti IV. a V. - schválený

Výsledok hlasovania č.46 - Uznesenie - schvaľuje a žiada
Za Proti Zdržali sa
26 1 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (ZIP, 4,07 MB)
Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 6,27 KB)

53. Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 - 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.47 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 70,76 KB)

54. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na volebné obdobie 2010 – 2014 - schválený

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
22 4 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Peter SCHMIDT , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - o počte poslancov 25
Za Proti Zdržali sa
9 13 12
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - o počte poslancov 15
Za Proti Zdržali sa
7 13 14
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie - o počte poslancov 17
Za Proti Zdržali sa
25 2 7
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.21 - Uznesenie - počet voleb. obvodov 8
Za Proti Zdržali sa
30 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.22 - Uznesenie - návrh p. Borguľu
Za Proti Zdržali sa
11 5 17
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.23 - Uznesenie - návrh
Za Proti Zdržali sa
25 0 9
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 4,62 KB)

55. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 91/2007 zo 16.10.2007 - schválený

Výsledok hlasovania č.48 - Uznesenie - zrušuje
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

56. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 61/2010 z 20. 4. 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.49 - Uznesenie - zrušuje
Za Proti Zdržali sa
30 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

57. Rôzne

Výsledok hlasovania č.88 - Uznesenie - k bodom 35 A,B,C /zaradenie
Za Proti Zdržali sa
13 5 11
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Pavel GUNDEL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

35/A. Návrh na predaj pozemku na ulici Landererova - schválený

Výsledok hlasovania č.89 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
20 7 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
RNDr. Peter SMREK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

35/B. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 23 - schválený

Výsledok hlasovania č.90 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 8 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
RNDr. Peter SMREK

Nehlasovali: Ing. Kamil PROCHÁZKA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

35/C. Návrh na predaj nebytového priestoru dome na ulici Križkova 6 - schválený

Výsledok hlasovania č.91 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 7 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

57/A. Návrh na zmenu uznesenia č. 68/2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.92 - Uznesenie - schvaľuje zmenu uznesenia č.68/2010
Za Proti Zdržali sa
25 1 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

57/B Návrh na doplnenie nákresu vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/2010 o pešej zóne - schválený

Výsledok hlasovania č.93 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
18 3 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Pavel GUNDEL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.94 - Uznesenie - navrh p.Ležovičovej
Za Proti Zdržali sa
21 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Pavel GUNDEL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Milan ŠTEFANEC , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,61 KB)

58. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.95 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
23 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Ondrej DOSTÁL , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

59. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie