Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - o zaradení bodov 46
Za Proti Zdržali sa
18 0 7
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: RNDr. Milan CÍLEK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.2 - Uznesenie - o predaji SNP I.
Za Proti Zdržali sa
24 0 3
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.3 - Uznesenie - o zaradeni bodu 46.C
Za Proti Zdržali sa
24 0 3
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - o zrušení TV centrum
Za Proti Zdržali sa
15 1 11
Ing. Viliam DENKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - o zaradení daľšieho bodu
Za Proti Zdržali sa
27 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.6 - Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - o celku
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: RNDr. Milan CÍLEK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.7 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
28 0 2
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.8 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
Za Proti Zdržali sa
27 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Milan ŠTEFANEC
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. …/2010, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2009 o pešej zóne - schválený

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - o doplňujucom Uzn.
Za Proti Zdržali sa
26 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Jaroslav JEŽEK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
28 2 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN Schválené VZN (PDF, 14,91 KB)

2. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky, rok 2009 v mestskom bloku č. 18/7 - schválený

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p.Borguľu
Za Proti Zdržali sa
9 11 10
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p.K. Procházku
Za Proti Zdržali sa
1 6 23
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
19 1 10
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Doplnenie stanoviska Doplnenie stanoviska (PDF, 18,74 KB)

3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p.Špankovej
Za Proti Zdržali sa
24 0 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 27,86 KB)

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - návrh p.Ležovičovej
Za Proti Zdržali sa
9 7 13
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - k 1.
Za Proti Zdržali sa
15 1 15
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - k 2.
Za Proti Zdržali sa
16 2 12
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - k 3.
Za Proti Zdržali sa
13 2 16
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie - k 10.
Za Proti Zdržali sa
18 2 11
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.21 - Uznesenie - k .
Za Proti Zdržali sa
24 0 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.22 - Uznesenie - k 12.
Za Proti Zdržali sa
16 0 15
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.23 - Uznesenie - k 14.
Za Proti Zdržali sa
20 0 11
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.24 - Uznesenie - k 16.
Za Proti Zdržali sa
23 0 8
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.25 - Uznesenie - k 21.
Za Proti Zdržali sa
14 3 14
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.26 - Uznesenie - k 27.
Za Proti Zdržali sa
12 5 13
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.27 - Uznesenie - k 31.
Za Proti Zdržali sa
7 9 15
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.28 - Uznesenie - k 33.
Za Proti Zdržali sa
12 1 17
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.29 - Uznesenie - k 34.
Za Proti Zdržali sa
11 3 17
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.30 - Uznesenie - k 35.
Za Proti Zdržali sa
16 2 12
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.31 - Uznesenie - k ostatným
Za Proti Zdržali sa
28 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 15,06 KB)

5. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.32 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
23 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 84,92 KB)

6. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.33 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Ing. Dušan FRANCŮ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Tabuľka Tabuľka (PDF, 34,48 KB)

7. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2009 – 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.34 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

8. Návrh akčného plánu realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.35 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
29 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválený materiál Schválený materiál (PDF, 44,67 KB)

9. Návrh Smernice o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme - schválený

Výsledok hlasovania č.36 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p.Dostála
Za Proti Zdržali sa
15 2 12
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Pavel GUNDEL , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.37 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p.Dostála
Za Proti Zdržali sa
19 3 11
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.38 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p. K.Procházku
Za Proti Zdržali sa
22 0 10
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.39 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p. Števčíka
Za Proti Zdržali sa
3 3 27
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.40 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p. Števčíka
Za Proti Zdržali sa
11 1 21
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.41 - Uznesenie - písm. A
Za Proti Zdržali sa
27 0 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.42 - Uznesenie - B/schvaľuje smernicu
Za Proti Zdržali sa
24 0 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválený materiál Schválený materiál (PDF, 42,49 KB)

10. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Cintorínska 19 - schválený

Výsledok hlasovania č.43 - Uznesenie - a/schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 6 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ

Nehlasovali: RNDr. Milan CÍLEK
Neprítomní: Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.44 - Uznesenie - b/
Za Proti Zdržali sa
21 7 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

11. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Františkánskom námestí 7, súp.č. 412 podielu na pozemku parc.č.22 - schválený

Výsledok hlasovania č.45 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 6 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

12. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 7, súp.č. 4066 a podielu na pozemkoch parc.č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

13. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 38, súp.č. 4092 a podielu na pozemku parc.č.10239,10243,10245 - schválený

Výsledok hlasovania č.46 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
20 9 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

14. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Leškova 2, súp.č. 3014 a podielu na pozemku parc.č.7964 - schválený

Výsledok hlasovania č.47 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 6 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

15. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Námestí SNP 17, súp.č. 476 a podielu na pozemkoch parc.č. 8882/1 a 8882/5 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.48 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
16 6 10
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

16. Návrh na predaj nebytových priestorov a bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 7, súp.č. 544 a podielu na pozemku parc.č.8408 - schválený

Výsledok hlasovania č.49 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 1 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

17. Návrh na predaj nebytového priestoru č.901 v bytovom dome na ulici Štefánikova 33, súp.č. 890 a podielu na pozemkoch parc.č.3478 a č.3479 - schválený

Výsledok hlasovania č.50 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 5 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

18. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 900 v bytovom dome na ulici Štefánikova 33, súp.č. 890 a podielu na pozemkoch parc.č.3478 a č.3479 - schválený

Výsledok hlasovania č.51 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
20 7 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

19. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Obchodná 9, súp.č. 545 a podielu na pozemku parc.č.8405 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.52 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
17 6 10
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

20. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Cintorínska 8, súp.č. 102863 a podielu na pozemku parc.č. 8622/3 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

21. Návrh na zmenu uznesenia č.140/2005 zo dňa 13.12.2005, ktorým bol schválený predaj pozemkov pod dvojgarážou parc.č. 3163/2, 3163/3 na ulici Palisády 43 - schválený

Výsledok hlasovania č.53 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 0 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

22. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc.č. 2983/13 na ulici Vlčkova - schválený

Výsledok hlasovania č.54 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
30 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Jaroslav JEŽEK

Nehlasovali: PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

23. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc.č. 3751/8 na ulici Za Sokolovňou - schválený

Výsledok hlasovania č.55 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
30 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: PhDr. Štefan HOLČÍK , Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

24. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc.č. 3751/13 na ulici Za Sokolovňou - schválený

Výsledok hlasovania č.56 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

25. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parc.č. 2491/18,19,20,21,22,23,24,25 na ulici Drotárska cesta - schválený

Výsledok hlasovania č.57 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
32 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

26. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parc.č. 4548/11,4436/7,9,10,11,12,13,14,15.16,17,19,20 na ulici Drotárska cesta - schválený

Výsledok hlasovania č.58 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Pavel GUNDEL , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

27. Návrh na predaj pozemku parc.č. 767/4 na ulici Škarniclova - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

28. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc.č. 4560 a parc.č. 4561 na ulici Šafránová - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

29. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Dunajská stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6 priamym predajom - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

30. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Flöglova stavba súp. č. 6118 a pozemok parc. č. 3444/8 priamym predajom - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

31. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Grösslingová stavba súp. č. 6195 a pozemok parc. č. 8988/7 priamym predajom - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

32. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Továrenská stavba súp. č. 7362 a pozemok parc. č. 9036/2 priamym predajom - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

33. Návrh na prenájom nebytových priestorov spoločnosti TERMMING, a. s. - schválený

Výsledok hlasovania č.59 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 0 8
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

34. Návrh na prenájom vnútroblokového priestoru – Blumentálska - schválený

Výsledok hlasovania č.60 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 0 10
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

35. Návrh na prenájom vnútroblokového priestoru – Šancová - schválený

Výsledok hlasovania č.61 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 0 9
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA

Nehlasovali: Ing. Milan ŠTEFANEC
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

36. Návrh na prenájom vnútroblokového priestoru - Zelená 1 - schválený

Výsledok hlasovania č.62 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

37. Informácia o organizácií samosprávy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto k 20. aprílu 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.63 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
26 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

38. Návrh na odpustenie dlhu – nebytový priestor Nám. SNP 23 - schválený

Výsledok hlasovania č.64 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
18 5 7
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Martin BORGUĽA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

39. Návrh na odpustenie dlhu – nebytový priestor Lužická 7 - schválený

Výsledok hlasovania č.65 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
15 7 7
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

40. Návrh na odpustenie dlhu – nebytový priestor Lužická 7 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.66 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
13 8 7
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

41. Návrh na odpustenie dlhu – nebytový priestor Špitálska 57 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.67 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
14 8 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

42. Návrh na vzájomné vysporiadanie záväzkov a pohľadávok medzi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a obchodnou spoločnosťou TERMMING, a.s. - schválený

Výsledok hlasovania č.68 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 3 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

43. Návrh na zrušenie účasti mestskej časti v záujmovom združení TURISTIKA BEZ HRANÍC - schválený

Výsledok hlasovania č.69 - Uznesenie - zrušuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. Natália HALÁSOVÁ , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

44. Správa mandátovej komisie, návrh zákonnej úpravy platu a odmeny starostovi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.70 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 3 3
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

45. Správa mandátovej komisie, návrh zákonnej úpravy platu a odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.71 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 0 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

46. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

46/A. Návrh uznesenia na ukončenie zmluvnej spolupráce so spoločnosťou TV CENTRUM, s.r.o. - schválený

Výsledok hlasovania č.72 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
20 2 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.73 - Uznesenie - a/ žiada starostu b/odporúča...
Za Proti Zdržali sa
16 0 14
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: Ing. Martin BORGUĽA
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

46/B. Návrh uznesenia k problematike nájomníkov bytov v reštituovaných domoch a vlastníkov takýchto domov - schválený

Výsledok hlasovania č.74 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
25 1 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.75 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 25,12 KB)

46/C. Návrh na prenájom nebytových priestorov v domovej nehnuteľnosti na Žilinskej 1 v Bratislave - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.76 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
12 5 12
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

46/D. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č.14/2007 - schválený

Výsledok hlasovania č.77 - Uznesenie - zrušuje uznesenie
Za Proti Zdržali sa
28 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Soňa PÁRNICKÁ

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

46/E. Návrh na predaj 100% akcií akciovej spoločnosti SNP Invest a.s. - schválený

Výsledok hlasovania č.78 - Uznesenie - a/ schvaľuje... b/žiada starostu...
Za Proti Zdržali sa
19 6 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
RNDr. Peter SMREK

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

46/F. Potreba regulácie chovu a držania domácich a hospodárskych zvierat na území mestskej časti - schválený

Výsledok hlasovania č.79 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
12 0 11
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Viliam DENKO , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 16,63 KB)

47. Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.80 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
23 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Viliam DENKO , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

48. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie