Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia
Za Proti Zdržali sa
20 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: RNDr. Milan CÍLEK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

 

Výsledok hlasovania č.2 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
21 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

 

Výsledok hlasovania č.3 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
Za Proti Zdržali sa
22 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1 - regulačný blok 24-2, 2009

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - a/ berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
16 0 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Pavel GUNDEL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - B3/
Za Proti Zdržali sa
12 2 8
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

 

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - B1/
Za Proti Zdržali sa
9 2 11
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 7,79 KB)

2. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1 - regulačný blok č. 27-1, 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - A/ berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
24 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

 

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - B/ schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ivan BÚTORA
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

 

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - schvaľuje úz. plán
Za Proti Zdržali sa
24 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

 

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - schvaľuje VZN
Za Proti Zdržali sa
23 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Viliam DENKO , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 20,12 KB)
Prílohy Prílohy (ZIP, 2,79 MB)