Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - o bode č.11
Za Proti Zdržali sa
23 2 3
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.2 - Uznesenie - o programe ako celku
Za Proti Zdržali sa
29 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.3 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
27 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. arch. Marcel DZURILLA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), v regulačnom bloku č. 22, rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - beri na vedomie bod /a
Za Proti Zdržali sa
26 2 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - berie na vedomie bod /b 3
Za Proti Zdržali sa
24 2 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
21 6 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Ivan BÚTORA
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - schvaľuje VZN
Za Proti Zdržali sa
22 7 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Ivan BÚTORA
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 18,26 KB)
Prílohy Prílohy (ZIP, 4,92 MB)
Prílohy 2 Prílohy 2 (ZIP, 15,84 MB)

2. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1 - regulačný blok 24-2, 2009

nebol prerokovaný

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

3. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1 - regulačný blok č. 27-1, 2009

nebol prerokovaný

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

4. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2007 – Stanovisko mestskej časti k aktualizácii územného plánu zóny A6 Bratislava rok 2006 v sektore č. 10a - schválený

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - zrušuje UZN č.5
Za Proti Zdržali sa
30 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

5. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 95/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 2 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

6. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 96/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 2 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Ivan BÚTORA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

7. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 97/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 2 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Ivan BÚTORA
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

8. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 99/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 4 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

9. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 100/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
21 2 8
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK

Nehlasovali: Mgr. Art. Emil BARTKO
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 98/2009 zo dňa 03.11.2009, ktorým bol schválený predaj bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 7, súp.č. 544 a podielu na pozemku parc.č. 8408 - schválený

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
22 1 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Jaroslav JEŽEK
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

11. Rôzne

Výsledok hlasovania č.15 - Návrh poslancov Števčíka a Bútoru o vlastenectve - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
23 2 4
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie