Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

 

Výsledok hlasovania č.1 - Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia
ZaProtiZdržali sa
16 0 0
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.2 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
ZaProtiZdržali sa
15 0 0
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

Nehlasovali: RNDr. Marta ČERNÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

 

1/A. Návrh na úpravu platu starostky - schválený

  

Výsledok hlasovania č.3 - Uznesenie - návrh p.Haverlíka
ZaProtiZdržali sa
12 2 1
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
RNDr. Marta ČERNÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA

 

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,68 KB)
 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

 

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - o ukončení diskusie
ZaProtiZdržali sa
13 3 1
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Pavol BAXA

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - návrh p.Holčíka
ZaProtiZdržali sa
6 10 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Pavol BAXA
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
 

Nehlasovali: Miloš DOMORÁK

 

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - o celku
ZaProtiZdržali sa
12 5 0
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
 

 

Súbory na stiahnutie

 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

  

  

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - schvaľuje
ZaProtiZdržali sa
13 0 4
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK

 

Súbory na stiahnutie

 
 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2011 o nájme bytov - schválený

  

  

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - návrh p. Oráčovej
ZaProtiZdržali sa
17 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

 

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - o zmenách
ZaProtiZdržali sa
17 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

 

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - o celku
ZaProtiZdržali sa
15 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK

 

Súbory na stiahnutie

Schválené VZN 3/2011 Schválené VZN 3/2011 (PDF, 54,16 KB)

 

4. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

 

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - schvaľuje
ZaProtiZdržali sa
14 1 2
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA

 

Súbory na stiahnutie

 

5/B. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ - schválený

 

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - berie na vedomie
ZaProtiZdržali sa
17 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   

 

Súbory na stiahnutie

 
 

5/B. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ - schválený

 

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - schvaľuje
ZaProtiZdržali sa
14 0 0
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ

 

Súbory na stiahnutie

 

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy - schválený

 

  

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - schvaľuje
ZaProtiZdržali sa
13 0 0
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

 

Súbory na stiahnutie

 
 

6. Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

  

   

  

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - schvaľuje
ZaProtiZdržali sa
14 0 0
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ

 

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 6,69 KB)

 

7. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 15. februáru 2011 - schválený

 

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - návrh p.Ležoviča
ZaProtiZdržali sa
14 0 0
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ

 

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - o celku
ZaProtiZdržali sa
14 0 0
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ

 

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,93 KB)

 

8. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - schvaľuje
ZaProtiZdržali sa
13 0 0
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA

 

Súbory na stiahnutie

 
 

9. Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 - schválený

  

  

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - a/berie na vedomie
ZaProtiZdržali sa
13 0 0
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Ing. Kamil PROCHÁZKA

 

Súbory na stiahnutie

 
 

10. Rôzne - schválený

  

  

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie - návrh p.Freša
ZaProtiZdržali sa
12 0 1
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ing. Martin BORGUĽA , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , RNDr. Marta ČERNÁ

 

Súbory na stiahnutie

 

11. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

 

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie