sídlo: Školská 14

Beáta Greksáková
odborný referent, produkčná vzdelávacích programov a klubovej činnosti
tel.: +421(2)52496868, 0911665 273
email: beata.greksakova@staremesto.sk
 
Lucia Doubravová, Mgr.
odborný referent
tel.: +421(2)52499029
email: lucia.doubravova@staremesto.sk
 
Magdaléna Thierová, Mgr.art
lektorka Detského baletného štúdia
tel.: +421(2)2496822
 
informátor

tel: +421(2)52496822