sídlo: Školská 14

Beáta Greksáková
odborný referent, produkčná vzdelávacích programov a klubovej činnosti
tel.: +421(2)52496868, 0911665 273
email: beata.greksakova@staremesto.sk
 
Alžbeta Marendiaková, Mgr.
odborný referent pre kultúrnu činnosť a jazykové kurzy
tel.: +421(2)52499029
email: alzbeta.marendiakova@staremesto.sk
 
informátor
tel: +421(2)52496822