Školička zdravého pohybu a veselej mysle

Pre deti od 7 do 12 rokov
Dĺžka vyučovacej hodiny: 60 minút
Cena vyučovacej hodiny: 3 €

Každá vyučovacia hodina bude rozdelená na 2 časti. V prvej časti sa budú deti zoznamovať so základnými cvikmi pre správne držanie tela na zemi, v chôdzi, v sede a v stoji, čím sa im zlepší celková pohyblivosť a funkčnosť dýchania. V druhej časti sa budú deti zdokonaľovať v cítení priestoru, v pohybovo – pamäťových hrách a v kreatívnej kolektívnej tvorbe podľa zvolených nápadov pedagóga a detí.

Obidve časti budú prispôsobené každej vekovej kategórii s prihliadnutím na individualitu dieťaťa.

Krúžok bude pod vedením Mgr. art. Magdalény Thierovej.

 

14. november – 12. december PRIHLÁŠKA
streda: 15.00 – 16.00 h  (variabilný symbol 09051818)   
Objem hodín: 5 cvičení á 3 € + 2 € manipulačný poplatok                       
Cena: 17 €