Slavomír FREŠO

Slavomír

Telefón: 0903 549 119
E-mail: slavomir.freso@gmail.com
Politická príslušnosť: SDKÚ-DS
Volebný obvod: 6
Komisie: KOVE, KOŽI, KODO
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 6
Ulice: Banícka, Beskydská, Bukureštská, Čajakova, Čajkovského, Čapkova, Dobšinského, Fraňa Kráľa, Hlboká cesta, Holekova, Jelenia, Jozefa Kronera, Karpatská, Križkova, Kýčerského, Ľadová, Leškova, Malinová, Murgašova, Na Kalvárii, Okánikova, Ostravská, Palárikova, Pod Kalváriou, Podhorského, Pražská, Predstaničné námestie, Puškinova, Smrečianska, Sokolská, Spojná, Šancová, Štefánikova, Štefanovičova, Vratňanská, Za sokolovňou, Žabotova, Železničiarska, Žilinská