Služby eGovernmentu

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytuje obyvateľom a širokej verejnosti tieto elektronické služby:

  • eGov-Hlásnik – zasielanie krátkych správ občanom, moderná náhrada obecného rozhlasu
  • automatické zverejňovanie informácií – webové sídlo zabezpečuje automatické zverejňovanie informácií z interných informačných systémov úradu a zastupiteľstva (napr. kontakty, materiály na zasadnutie zastupiteľstva), vďaka čomu je zaručená správnosť a aktuálnosť údajov
  • zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry – zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.