Sociálna výdajňa

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto otvorila v roku 2018 na Hollého ul. č. 13  Sociálnu výdajňu, ktorá je určená pre obyvateľov Starého mesta v krízovej sociálnej situácií, rodiny s deťmi v hmotnej núdzi či osamelým osobám, ktoré poberajú invalidný či starobný dôchodok.

Cieľom výdajne potravín je poskytovanie doplnkovej pomoci obyvateľom Starého Mesta. Občanom, ktorí využívajú služby výdajne, sa tak Staré Mesto snaží znižovať výdavky na základné životné potreby a napomáhať im tak k zlepšeniu životnej úrovne.

Pre vydanie čipovej karty je potrebné splniť nasledovné podmienky:

  • trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto minimálne jeden rok pred podaním žiadosti,
  • mesačný príjem, ktorý nepresahuje 2-násobok životného minima (420,40 Eur)
  • uhradené finančné záväzky voči mestskej časti

Po splnení podmienok a uhradení poplatku 1 Euro bude klientovi vydaná čipová karta, na ktorej bude mať mesačný počet bodov v závislosti od výšky príjmu. Denný limit na výdaj tovaru je 10 bodov.

 

Sociálna výdajňa je otvorená 3 krát do týždňa:

Utorok               10:00 – 12:00

Štvrtok              10:00 – 12:00

Piatok                10:00 – 12:00

 

socvydajna

 

Poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni upravujú Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni