Soňa PÁRNICKÁ

Soňa

Telefón: 5249 83 79, 0903 846 193
E-mail: sona.parnicka@gmail.com
Politická príslušnosť: bez politickej príslušnosti
Volebný obvod: 7
Komisie: KOVE, KOŽI, KOKU
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 7
Ulice: Americké nám., Anenská, Banskobystrická, Belopotockého, Benediktiho, Bernolákova, Björnsonova, Blumentálska, Fazuľová, Floriánske nám., Imricha Karvaša, Jozefská, Justičná, Karadžičova, Kmeťovo nám., Krížna, Legionárska, Lehotského, Májkova, Mickiewiczova, Mýtna, Námestie 1.mája, Námestie Martina Benku, Námestie slobody, Poľská, Povraznícka, Radlinského, Slovanská, Šancová, Školská, Škovránčia, Tabaková, Vazovova, Wilsonova, Záhradnícka, Záhrebská, Žilinská