Správa o kontrole plnenia uznesení z 13. 9. 2005

S P R Á V A
o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za volebné obdobia 1, 2, 3 a rok 2003 a informácia o plnení uznesení za rok 2004 a I. polrok 2005


Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto s ukladacou časťou bola vykonaná za obdobie od roku 1990 - 2004 a I. polrok 2005.

Boli skontrolované všetky vypracované informácie a správy o plnení prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1993 - 2004.

Kontrola plnenia uznesení za roky 1990 - 1992 bola vykonaná priamo na základe primárnych dokumentov.

Na oddelení vnútornej správy miestneho úradu je vypracovaný súpis všetkých prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za volebné obdobia 1, 2, 3 a roky 2003, 2004 a I. polrok 2005 s ukladacou časťou, s popisom plnenia.

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto s ukladacou časťou za roky 1990 - 1997 boli splnené všetky.

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2003.

Tabuľka č. 2: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2004 a I. polrok 2005 (súpis všetkých splnených uznesení prijatých v roku 2004 a I. polroku 2005).

Tabuľka č. 3: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2004 a I. polrok 2005.

Tabuľka č. 4: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2003 (súpis uznesení splnených v období od predloženia poslednej informácie o stave plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, t. j. od 29. 3. 2005 do 19. 8. 2005).

 

Prehľady uznesení 1990-2005.pdf Prehľady uznesení 1990-2005.pdf (PDF, 61,75 KB)
Prehľady uznesení 1990-2005 Prehľady uznesení 1990-2005 (XLS, 1,43 MB)