Správa o plnení uznesení miestnej rady

Rok 2016

  • Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie 2. polrok 2015  link

14. zasadnutie MR dňa 17.05.2016
Materiál č. 11/A
Prijaté uznesením č. 71/2016

 

  • Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie 1. polrok 2016  link

19. zasadnutie MR dňa 29.11.2016
Materiál č. 24/A
Prijaté uznesením č. 173/2016

 

Rok 2015

  • Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie 2. polrok 2014   link 
3. zasadnutie MR dňa 21.04.2015

Materiál č.  16/A

Prijaté uznesením č. 43/2015

 

  • Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie 1. polrok 2015    link

8. zasadnutie MR dňa 20.10.2015
Materiál č. 14/A
Prijaté uznesením č. 112/2015

 

Rok 2014

  • Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie II. polrok 2013   link

26. zasadnutie MR dňa 04.03.2014

Materiál č.  20/A

Prijaté uznesením č. 34/2014

 

  • Správa o stave vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie I. polrok 2014   link

32. zasadnutie MR dňa 21.10.2014

Materiál č. 28/A

Prijaté uznesením č. 147/2014

 

Rok 2013

  • Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie II. polrok 2012   link

16. zasadnutie MR dňa 05.02.2013

Materiál č.  26/A

Prijaté uznesením č. 27/2013

 

  • Správa o stave vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie I. polrok 2013   link

27. zasadnutie MR dňa 22.10.2013

Materiál č. 28/A

Prijaté uznesením č. 174/2013

 

Rok 2012

  • Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie II. polrok 2011   link

10. zasadnutie MR dňa 15.05.2012

Materiál č.  8/A

Prijaté uznesením č. 65/2012

 

  • Správa o stave vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie I. polrok 2012   link

12. zasadnutie MR dňa 18.09.2012

Materiál č. 26/A

Prijaté uznesením č. 111/2012