Správca obsahu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
IČO: 603147
tel.: +421(2)59246111
fax: +421(2)52920003
e-mail: administrator@staremesto.sk

 

Správca obsahu zodpovedá za informácie zverejné prostredníctvom tohto portálu. V prípade ak nájdete problémy v  zverejnenom obsahu, môžete ich oznámiť Správcovi obsahu.

 

Úradné hodiny Správcu obsahu sú:

 

Pondelok:   8.00 – 12.00    12.30 – 17.00 hod.

Streda:     8.00 – 12.00    12.30 – 17.00 hod.