Správy o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

Rok 2016

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015    link

15. zasadnutie MZ dňa 09.02.2016, Materiál č. 16
Prijaté uznesením č. 16/2016

 

Rok 2015

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014   link
2. zasadnutie MZ dňa 17.02.2015, Materiál č. 12
Prijaté uznesením č. 10/2015
 

Rok 2014

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013   link

26. zasadnutie MZ dňa 04.02.2014, materiál č. 12

Prijaté uznesením č. 11/2014

 

Rok 2013

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012   link

17. zasadnutie MZ dňa 12.02.2013, materiál č. 26

Prijaté uznesením č. 25/2013

 

Rok 2012

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011   link

8.  zasadnutie MZ dňa 14.02.2012, materiál č. 21

Prijaté uznesením č. 18/2012

 

Rok 2011

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010   link

3. zasadnutie MZ dňa 26.04.2011, materiál č. 13

Prijaté uznesením č. 27/2011