Správy o kontrole vybavovania sťažností a petícií

Rok 2016


  • Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2015   link

20. zasadnutie MZ dňa 20.09.2016, materiál č. 19

Prijaté uznesením č. 120/2016

 

Rok 2015

  • Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2014   link

7. zasadnutie MZ dňa 23.06.2015, materiál č. 12

Prijaté uznesením č. 69/2015

 

Rok 2014

  • Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2013   link

28. zasadnutie MZ dňa 15.04.2014, materiál č. 19

Prijaté uznesením č. 54/2014

 

Rok 2013

  • Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2012    link

23. zasadnutie MZ dňa 24.09.2013, materiál č. 22

Prijaté uznesením č. 140/2013

 

rok 2012

  • Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2011   link

11.  zasadnutie MZ dňa 22.05.2012, materiál č. 8

Prijaté uznesením č. 64/2012

 

rok 2011

  • Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2010   link

3. zasadnutie MZ dňa 26.04.2011, materiál č. 15

Prijaté uznesením č. 29/2011