Správy o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

Rok 2019

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018         link

4. zasadnutie MZ dňa 19.02.2019, Materiál č. 10

Prijaté uznesením č. 11/2019

 

Rok 2018

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017   link

33. zasadnutie MZ dňa 20.03.2018, Materiál č. 28

Prijaté uznesením č. 45/2018

 

Rok 2017

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016    link

23. zasadnutie MZ dňa 07.02.2017, Materiál č. 12
Prijaté uznesením č. 13/2017