Správy o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Rok 2016

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2015    link

18. zasadnutie MZ dňa 24.05.2016
Materiál č. 11
Prijaté uznesením č. 74/2016

 

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016    link

21. zasadnutie MZ dňa 06.12.2016
Materiál č. 24
Prijaté uznesením č. 176/2016

 

Rok 2015

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 link

4. zasadnutie MZ dňa 28.04.2015

Materiál č. 16

Prijaté uznesením č. 43

 

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2015   link

12. zasadnutie MZ dňa 27.10.2015
Materiál č. 14
Prijaté uznesením č. 122/2015

 

Rok 2014

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013   link

28. zasadnutie MZ dňa 15.04.2014

Materiál č. 18

Prijaté uznesením č. 53/2014

 

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2014   link

32. zasadnutie MZ dňa 28.10.2014

Materiál č. 28

Prijaté uznesením č. 153/2014

 

Rok 2013

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012   link

18. zasadnutie MZ dňa 19.03.2013

Materiál č. 23

Prijaté uznesením č. 45/2013

 

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2013   link

24. zasadnutie MZ dňa 29.10.2013

Materiál č. 23

Prijaté uznesením č. 164/2013

 

Rok 2012

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011   link

9. zasadnutie MZ dňa 27.03.2012

Materiál č. 17

Prijaté uznesením č. 37/2012

 

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2012   link

13. zasadnutie MZ dňa 25.09.2012

Materiál č. 26

Prijaté uznesením č. 101/2012

 

Rok 2011

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.12.2010   link

3. zasadnutie MZ dňa 26.04.2011

Materiál č. 14

Prijaté uznesením č. 28/2011

 

 • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2011   link

5.  zasadnutie MZ dňa 13.09.2011

Materiál č. 34

Prijaté uznesením č. 85/2011