Stanoviská miestneho kontrolóra

Rok 2018

  •  Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto "Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci" link

32. zasadnutie MZ dňa 06.02.2018
Materiál č. 4
Prijaté uznesením č. 5/2018

 

  • Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  za rok 2017        link

36. zasadnutie MZ dňa 26.06.2018
Materiál č. 3
Prijaté uznesením č. 89/2018

 

  • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 – 2021                         link

2. zasadnutie MZ dňa 18.12.2018
Materiál č. 1
Prijaté uznesením č. 11/2018 – 8.VO

 

Rok 2017

  • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016  link
27. zasadnutie MZ dňa 27.06.2017
Materiál č. 4
Prijaté uznesením č. 80/2017
 
  • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020   link

31. zasadnutie MZ dňa 12.12.2017
Materiál č. 4
Prijaté uznesením č. 177/2017